[ODWOŁANY] XI RAJD SUDECKIEGO KLUBU CITROENA

XI RAJD SUDECKIEGO KLUBU CITROENA

XXIII Zlot Klubu Cytrynki

Z Chmur do podziemi

12-13-14 czerwca 2020 

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z panującą epidemią, jesteśmy zmuszeni odwołać imprezę.

Będziemy trzymać rękę na pulsie i poinformujemy, jeśli uda się w tym roku zorganizować zlot. Od dnia 24-03-2020 zaczniemy wysyłać na Wasze konta zwroty wpłat.

Z przyjemnością informujemy, że można już zapisywać się na nasz kolejny rajd! W tym roku również łączymy siły z Klubem Cytrynki, więc nasza impreza ma rangę ogólnopolską. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie poniżej.

Regulamin rajdu

Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji francuskiej,

a w szczególności użytkowników samochodów marki Citroen wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Samochody uczestniczące w rajdzie muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu na drogach w Polsce. Uczestnikiem rajdu jest kierowca wraz z załogą. Osoby nie biorące udziału w sobotnim rajdzie mają możliwość dowolnego zagospodarowania swojego czasu. Wszyscy uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu Górski Poranek w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 72.

Koszty udziału w Rajdzie:

Pobyt od piątku do niedzieli dorośli 360 zł/os dwa noclegi, grill w piątek, śniadanie w sobotę i niedzielę, wieczorna impreza w sobotę, wejściówki do Spacer w Chmurach w Czechach Dolna Morawa i Kopalnia Uranu w Kletnie . Załogi jedno osobowe proszone są o łączenie się w pary z innymi załogami jedno osobowymi ze względu na brak pokoi tego typu, Dzieci do lat 2 za darmo (śpią z rodzicami i jedzą z rodzicami) a także siedzą u rodziców na kolanach na sobotniej imprezie.

Dzieci od 2 do 12 lat koszt 280zł/os

Istnieje możliwość wzięcia udziału w samym Rajdzie sobotnim, wówczas opłata wynosi 260zł/os w tym wieczorna impreza w sobotę (wyżywienie na imprezie) wejściówki, oraz koszty rajdowe.

Zgłoszenia: Termin rejestracji udziału w rajdzie upływa 30 kwietnia 2020 (chyba, że w późniejszym terminie zgłoszenia zostaną wolne pokoje). Termin przyjmowania zgłoszeń podyktowany jest koniecznością rezerwacji noclegów.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oraz wpłacenie pełnej opłaty na konto bankowe, które zostanie podane w mailu zwrotnym z informacjami do wpłaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania maila zwrotnego. Nie dokonanie wpłaty w/w terminie będzie skutkowało potraktowaniem zgłoszenia jako niebyłego.

Rezerwacja noclegu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto! Rezygnacja z udziału w Rajdzie SKC po dokonaniu wpłaty, nie będzie skutkowała zwrotem pieniędzy z powodu dokonanych opłat rezerwacyjnych. Dokonanie wpłaty jest równocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu oraz jest podstawą do dokonania rezerwacji. O rozmieszczeniu w pokojach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w sytuacjach nadzwyczajnych lub w razie pozostania wolnych miejsc w Ośrodku, jedynie po uprzedniej konsultacji z organizatorem (zgłoszenia w samym rajdzie należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo) Ekwipunek uczestników rajdu: Długość trasy to ok.140 km i wiedzie malowniczymi drogami Ziemi Dolnośląskiej i Czeskiej Republiki prosimy o uzupełnienie paliwa w swych pojazdach by nie było niespodzianek.

Każda drużyna winna być wyposażona w:

  • Obowiązkowe wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnica, kamizelka) – za brak ujemne punkty
  • Koło zapasowe (lub dojazdowe)
  • Dodatkowe wyposażenie (żarówki, lina holownicza, apteczka) – dodatkowe punkty
  • Mapa lub atlas samochodowy (nawigacja GPS)
  • Działający licznik przebiegu dziennego (nie dotyczy pojazdów, w których fabrycznie go nie montowano)
  • Chęć dobrej zabawy oraz dobry humor

Za każdy element załoga otrzymuje dodatkowe punkty, obuwie zmienne (sportowe lub trekkingowe).

Rejestracja i zakwaterowanie:

Rejestracja rozpoczyna się w piątek 12 czerwca od godziny 14.00 w Górskim Poranku w Stroniu Śląskim i trwa do godz. 22:00 Każdy z uczestników powinien posiadać dowód uiszczonej opłaty w celu otrzymania klucza od pokoju, materiałów dot. Rajdu oraz gadżetów od sponsorów. Prosimy o to, żeby przy rejestracji zgłaszali się wszyscy członkowie poszczególnych załóg, łącznie z dziećmi.

UWAGA ! ! !

W przypadku przybycia dodatkowych osób bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem należy takie osoby zgłosić (dotyczy to również niezgłoszonych dzieci). W przypadku ujawnienia w trakcie Rajdu niezgłoszonych osób (w tym dzieci) organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej załogi z imprezy lub nałożenia opłaty w wysokości 200% kosztów udziału w Rajdzie.

W sobotę rejestracja rajdowa w godzinach 7:30 – 8:00. O godzinie 8:00 wszyscy uczestnicy Rajdu zbiorą się przed ośrodkiem gdzie odbędzie się powitanie uczestników i oficjalne rozpoczęcie Rajdu, zostaną omówione zasady, trasa i zadania na trasie, a także zostaną spisane liczniki i sprawdzenie wyposażenia samochodów. Od godziny 8:30 start rajdu. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do uczestników imprezy i majątku ośrodka „Górski Poranek”. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników biorących udział w imprezie którą biorą na własną odpowiedzialność. W związku, z okolicznością, że trasa rajdu prowadzi drogami publicznymi, a czas jest nieograniczony zobowiązuje się wszystkich uczestników do bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązującego Kodeksu Ruchu Drogowego oraz do zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczestnik akceptujący regulamin wyraża zgodę na publikację jego zdjęć lub filmów. Na terenie ośrodka zobowiązuje się uczestników do stosowania zasad zawartych w regulaminie ośrodka, regulaminie rajdu, a także do komunikatów ogłaszanych w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z rajdu uczestników nieprzestrzegających regulaminu bądź udokumentowanych wykroczeń. Na terenie ośrodka i w obiektach zwiedzanych obowiązuje zakaz handlu obnośnego.

PIĄTEK Przyjazd od godziny 14:00 – zakwaterowanie uczestników zlotu. Wieczorny grill z kiełbaskami (możliwość zakupienia zimnego piwa we własnym zakresie).

SOBOTA 7:00 śniadanie 8:00 zbiórka na parkingu, rozpoczęcie rajdu, przyjazd dodatkowych załóg rajdowych, sprawdzenie wyposażenia samochodów 8:30 start 17:30 – planowany przyjazd do ośrodka 20:00 Wieczorna impreza dla uczestników rajdu

NIEDZIELA 8:00-9:00 śniadanie czas wolnydo godz 12.00 i oficjalnie zakończenie imprezy.

Plan minutowy może ulec zmianie, o której wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. Wieczorne imprezy odbywać się będą na terenie ośrodka „Górski Poranek”. Informacje o imprezie można uzyskać również u organizatora telefonicznie. Prosimy o sprawdzanie powiadomień o Rajdzie na stronie klubowej na miesiąc przed Rajdem.