XII ZLOT SUDECKIEGO KLUBU CITROENA

Po ciężkim okresie wracamy do organizacji naszych spotkań. Ruszają zapisy na kolejny rajd SKC 17-19 czerwca 2022. Zapraszamy wszystkich to zapoznania się ze szczegółami i wysyłania zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia zamknięte – mamy wszystkie miejsca zajęte! Do zobaczenia!

                                    XII ZLOT SUDECKIEGO KLUBU CITROENA

Karkonosze z Duchem Gór

17-18-19 czerwca 2022

Jury rajdu:

  • Adamczyk Grażyna
  • Adamczyk Andrzej
  • Frontczak Sławomir
  • Frontczak Sylwia

REGULAMIN RAJDU

Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji francuskiej, a w szczególności użytkowników samochodów marki Citroen wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Samochody uczestniczące w rajdzie muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu na drogach w Polsce. Uczestnikiem rajdu jest kierowca wraz z załogą. Osoby nie biorące udziału w sobotnim rajdzie mają możliwość dowolnego zagospodarowania swojego czasu. Wszyscy uczestnicy będą zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym Lubuszanin ul. Świętej Anny 2, 58-540 Karpacz.

Koszty udziału w Rajdzie:

Pobyt od piątku do niedzieli dorośli 360 zł/os dwa noclegi, śniadanie w sobotę i niedzielę, wieczorna impreza w sobotę, wejściówki w cenie. Załogi jedno osobowe proszone są o łączenie się w pary z innymi załogami jedno osobowymi ze względu na brak pokoi tego typu, a cena dla 1 osoby może być troszkę droższa – nie zależne od organizarora.

Dzieci do lat 2 za darmo (śpią z rodzicami i jedzą z rodzicami) a także siedzą u rodziców na kolanach na sobotniej imprezie.

Dzieci od 2 do 12 lat koszt 300zł/os

Istnieje możliwość wzięcia udziału w samym Rajdzie sobotnim

wówczas opłata wynosi 200zł/os , w tym wieczorna impreza w sobotę (wyżywienie na imprezie) wejściówki, oraz koszty rajdowe.

Zgłoszenia: Termin rejestracji udziału w rajdzie upływa 30 kwietnia 2022 (chyba, że w późniejszym terminie zgłoszenia zostaną wolne pokoje). Termin przyjmowania zgłoszeń podyktowany jest koniecznością rezerwacji noclegów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oraz wpłacenie pełnej opłaty na konto bankowe, które zostanie podane w mailu zwrotnym z informacjami do wpłaty

w terminie do 3 dni od daty otrzymania maila zwrotnego. Nie dokonanie wpłaty w/w terminie będzie skutkowało potraktowaniem zgłoszenia jako niebyłego. 

Rezerwacja noclegu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto! Rezygnacja z udziału w Rajdzie SKC po dokonaniu wpłaty, nie będzie skutkowała zwrotem pieniędzy z powodu dokonanych opłat rezerwacyjnych po dniu 01.04.2022.r. Dokonanie zgłoszenia i wpłaty jest równocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu oraz jest podstawą do dokonania rezerwacji. O rozmieszczeniu w pokojach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w sytuacjach nadzwyczajnych lub w razie pozostania wolnych miejsc w Ośrodku, jedynie po uprzedniej konsultacji z organizatorem (zgłoszenia w samym rajdzie należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo) Ekwipunek uczestników rajdu: Długość trasy to ok.120 i wiedzie malowniczymi drogami Ziemi Dolnośląskiej prosimy o uzupełnie paliwa w swych pojazdach by nie było niespodzianek.

Każda drużyna winna być wyposażona w: · Obowiązkowe wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnica, kamizelka) – za brak ujemne punkty · Koło zapasowe (lub dojazdowe) · Dodatkowe wyposażenie (żarówki, lina holownicza, apteczka) – dodatkowe punkty · Mapa lub atlas samochodowy (nawigacja GPS) · Działający licznik przebiegu dziennego (nie dotyczy pojazdów, w których fabrycznie go nie montowano) · Chęć dobrej zabawy oraz dobry humor Za każdy element załoga otrzymuje dodatkowe punkty. obuwie zmienne (sportowe lub trekkingowe). Rejestracja i zakwaterowanie: Rejestracja rozpoczyna się w piątek 12 czerwca od godziny 14.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Lubuszanin i trwa do godz. 22:00 Każdy z uczestników powinien posiadać dowód uiszczonej opłaty w celu otrzymania klucza od pokoju, materiałów dot. Rajdu oraz gadżetów od sponsorów. Prosimy o to, żeby przy rejestracji zgłaszali się wszyscy członkowie poszczególnych załóg, łącznie z dziećmi.

UWAGA ! ! !

W przypadku przybycia dodatkowych osób bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem należy takie osoby zgłosić (dotyczy to również niezgłoszonych dzieci). W przypadku ujawnienia w trakcie Rajdu niezgłoszonych osób (w tym dzieci) organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej załogi z imprezy lub nałożenia opłaty w wysokości 200% kosztów udziału w Rajdzie.

W sobotę rejestracja rajdowa w godzinach 7:30 – 8:00. O godzinie 8:00 wszyscy uczestnicy Rajdu zbiorą się przed ośrodkiem gdzie odbędzie się powitanie uczestników i oficjalne rozpoczęcie Rajdu, zostaną omówione zasady, trasa i zadania na trasie, a także zostaną spisane liczniki i sprawdzenie wyposażenia samochodów. Od godziny 8:30 start rajdu. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do uczestników imprezy i majątku ośrodka „Lubuszanin”. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników biorących udział w imprezie którą biorą na własną odpowiedzialność. W związku, z okolicznością, że trasa rajdu prowadzi drogami publicznymi, a czas jest nieograniczony zobowiązuje się wszystkich uczestników do bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązującego Kodeksu Ruchu Drogowego oraz do zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczestnik akceptujący regulamin wyraża zgodę na publikację jego zdjęć lub filmów. Na terenie ośrodka zobowiązuje się uczestników do stosowania zasad zawartych w regulaminie ośrodka, regulaminie rajdu, a także do komunikatów ogłaszanych w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z rajdu uczestników nieprzestrzegających regulaminu bądź udokumentowanych wykroczeń. Na terenie ośrodka i w obiektach zwiedzanych obowiązuje zakaz handlu obnośnego.

PIĄTEK Przyjazd od godziny 14:00 – zakwaterowanie uczestników zlotu. Wieczorny grill z kiełbaskami (możliwość zakupienia zimnego piwa we własnym zakresie).

SOBOTA 7:00 śniadanie 8:00 zbiórka na parkingu, rozpoczęcie rajdu, przyjazd dodatkowych załóg rajdowych, sprawdzenie wyposażenia samochodów 8:30 start 17:30 – planowany przyjazd do ośrodka 20:00 Wieczorna impreza dla uczestników rajdu

NIEDZIELA 8:00-9:00 śniadanie czas wolny. 12.00 Oficjalnie zakończenie imprezy.

Plan minutowy może ulec zmianie, o której wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. Wieczorne imprezy odbywać się będą na terenie ośrodka „Lubuszanin”. Informacje o imprezie można uzyskać również u organizatora telefonicznie. Prosimy o sprawdzanie powiadomień o Rajdzie na stronie klubowej na miesiąc przed Rajdem. 694706167 Andrzej citro5@wp.pl


Opublikowano

w

przez

Tagi: